номер на клиент:
Адрес:
Услуга: специфична
Потреб. име: n/a
Оставащо време до изтичане на услугата:
Информация за пакета

Пакет: специфична


Лог на използването:


IP Вход Изход MAC Адрес Продължителност Uploaded Трафик Downloaded Трафик Общ трафик